TIMENES GÅRDS OG NATURBARNEHAGE
Forsiden
Om barnehagen
Telefonnummer
Dyrene våre
Rammeplanen
Tradisjoner
Nytt og nyttig info
Timenes tidende
Samarbeidsutvalg
Tarkus
FLiK
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
FLiK
edf40wrjww2utHPContent:FullText

 

Samtlige barnehager og skoler går en spennende tid i møte. I oktober går startskuddet for Kristiansand kommunes store satsing på prosjektet FLiK som skal jobbes med frem mot 2015. FLiK er en forkortelse for Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand. Områdene det skal satses på er språk og lek med fokus på å heve kompetansen knyttet til læringsmiljøet. Et læringsmiljø handler i korte trekk om de ytre faktorene som bidrar til erfaring og læring hos barna. Det er et unikt prosjekt da det både omhandler barnehage og skole. Med Flik skal det jobbes mer systematisk med å skape trygge og inkluderende læringsmiljøer, og man ønsker nå å se barns utvikling fra barnehage til skole. Prosjektets mål er økt faglig og sosialt utbytte, økt trivsel og sosial tilhørighet. Bakgrunnen for satsingen er revisjonsrapportene om mobbing og spesialundervisning i Kristiansand-skolen.

Som en del av prosjektet skal det gjennomføres en spørreundersøkelse ved alle barnehager i Kristiansand kommune.Det er barn født i 2007 og 2008, deres foresatte og alle ansatte i barnehagen som har fått invitasjon til å delta i denne første undersøkelsenResultatet fra de ulike spørreskjemaundersøkelsene kan danne utgangspunkt for videre arbeid i den enkelte barnehage. Takk til dere som tar dere tid til å svare!

Link til FVNs artikkel om FLiK: http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/Tung-satsing-pa-15000-barn-2360870.html 

 

 

 

 

Dette blir spennende og lærerikt :)


( 11/09/2013 )
 
 Logg inn for å se alt innhold:
 
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer