TIMENES GÅRDS OG NATURBARNEHAGE
Forsiden
Samarbeidsutvalg
Om barnehagen
Telefonnummer
Dyrene våre
Rammeplanen
Tradisjoner
Nytt og nyttig info
Timenes tidende
Tarkus
FLiK
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
Salaby barnehage!

Hei!

Her kommer en link til ulike aktiviteter og opplegg som passer for barn i barnehagen. Håper dere finner noe dere liker :) 

Tips til aktiviteter ligger også under dokumenter :D  

https://barnehage.salaby.no/ 


( 20/03/2020 )
Nytt fra kommunen 15/3-20

 

Nytt når det gjelder nasjonale kriterier for hvem som skal ha et omsorgstilbud er at også nøkkelpersonell i barnevernet nå er i gruppen som defineres som samfunnsviktige funksjoner. 

 


( 16/03/2020 )
Ny info fra kommunen!

 

Her kommer oppdatert informasjon for å klargjøre hvilke grupper av barn/elever det skal gis et stedlig omsorgs-/skoletilbud for.

 TA KONTAKT MED BARNEHAGEN DERSOM DERE MENER DERE INNGÅR I KRITERIENE!

 

Samfunnskritiske funksjoner:

Generelt: ·        

Gjelder barn opp til 12 år ·        

Begge foresatte, eller aleneforsørger, må ha en samfunnskritisk funksjon for å kunne sende barn i barnehagen/på skolen. ·        

Barn som bare har én foresatt som samfunnskritisk funksjon, må altså være hjemme sammen med den andre forelderen. ·        

Dersom én i husstanden er i hjemmekarantene skal ikke barn fra slik husstand være i barnehage/skole.

 

Hvem omfattes av begrepet samfunnskritiske funksjoner: ·        

 -helsepersonell og personell i omsorgstjenester ·        

-Alle nød-/redningsetater (politi, brann, ambulanse). I tillegg annet personell fra Røde Kors/Norsk Folkehjelp/Sivilforsvaret/ andre beredskapsorganisasjoner dersom de er kalt inn/gitt oppgaver i forbindelse med krisen.

 

Følgende funksjoner anses også som aktuelle (ved usikkerhet kan det bes om dokumentasjon fra arbeidsgiver): ·        

Styring og kriseledelse i samfunnsviktige virksomheter ·        

Forsvar dersom foresatte innehar beredskaps- eller annen nøkkelrolle ·        

Kritisk personell/nøkkelpersonell for øvrig som kan gjelde:

o   Vann og avløp

o   Transport

o   IKT-sikkerhet

o   Forsyningssikkerhet

o   Kraftforsyning

o   Apotek

 Omsorgstilbudet foregår innenfor barnehagen sin ordinære åpningstid. 

 Barn med særlige omsorgsbehov:

Noen barn, uavhengig av alder, har særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen/skolen er stengt. Eksakte kriterier for hvem som bør ha et slikt tilbud er umulig å gi.  

På den bakgrunn gjelder følgende:

Alle oppfordres sterkt til å holde barn hjemme for å begrense smittespredning! Dersom omsorgsbehovet ikke kan ivaretas hjemme, gis det tilbud på barnehagen/skolen barnet går på. Denne vurderingen ligger til foreldrene. Dersom barn har sykdomssymptomer eller nærstående har karantene, skal barna være hjemme.  

 


( 16/03/2020 )
barnehagen stenger 13 mars

Stenging av barnehagen

Regjeringen og Helsedirektoratet har, som et ledd i å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset, vedtatt å stenge alle barnehager i hele landet. Dette omfatter også stenging av Timenes gårds og naturbarnehage.

Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører.

Barnehagen stenges i utgangspunktet for alle barn, men for å opprettholde virksomheter i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og for å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt, skal barnehagene sørge for å holde åpent for barn av ansatte i helse- og omsorgssektoren, transportsektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt.

Det er viktig at alle, både enkeltpersoner og virksomheter, bidrar i den store dugnaden med å begrense smittespredningen. Vi ber derfor om forståelse for situasjonen og oppfordrer samtidig alle til å følge de faglige rådene fra nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Barnehagen er i første omgang stengt fra og med fredag 13. mars og frem til torsdag 26. mars. Vi gjør oppmerksom på at dette kan endres. Vi vil holde dere fortløpende oppdatert om situasjonen, og ber dere også følge med på Folkehelseinstituttets hjemmeside for informasjon.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med daglig leder Silje Frøysland, tlf 90 68 98 98

 


( 12/03/2020 )
koronavirus

smitteverndberedskap i forhold til koronavirus :

 Vi har den siste tiden fått noen spørsmål fra dere foreldre i forhold til hvilke tiltak vi gjør i barnehagen. Vi følger til enhver tid kommunens og folkehelseinstituttets råd, og de vil endre seg etter hvert som situasjonen endrer seg.Vi har satt inn tiltak som går på hygiene, ekstra renhold og desinfisering av opppholdsarealer, og et særlig fokus på håndvask. Dere foreldre kan bidra ved å vaske hendene til barna når dere kommer om morgenen.

Det er veldig viktig at dere informerer barnehagen om dere skulle bli smittet med koronavirus.

Barn eller ansatte som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle skal settes i karantene i 2 uker.

vi har pr dags dato ingen bekreftede tilfeller av smitte.

I det øyeblikk vi får bekreftet smitte blant barn, barnas familie eller ansatte vil kommunelegen kontaktes og vi vil få videre instrukser derfra. , 

 

informasjon fra kommunen:   www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/

 informasjon fra folkehelseinstituttet: http://www.fhi.no/

 har dere spørsmål kan jeg kontaktes på tlf

mvh Silje Frøysland, daglig leder. Tlf 90 68 98 98

 

 

 


( 12/03/2020 )
foreldremøte

Det blir foreldremøte i barnehagen torsdag 23/5 kl 18-19. Det kommer lapp på døra hvor dere kan melde dere på :) 


( 04/05/2019 )
godt nyttår alle sammen!

Godt nyttår alle sammen og velkommen tilbake etter juleferien. 

januarplan og plan for det nye halvåret er nå lagt ut på hjemmesiden. Dere vil også få de utdelt i hyllen Det er en del viktige datoer og merke seg.

Foreldresamtaler blir 24/1 og 31/1, det blir hengt opp lapp på døra for påmelding

Planleggingsdager dette halvåret er : 2 januar, 22 februar, og 31 mai. Barnehagen er da stengt!

Siste dag før ferien er 5 juli og barnehagen vil holde feriestengt i 4 uker  (samme som SFO). Barnehagen åpner igjen TIRSADAG 6 AUGUST:-) 


( 03/01/2019 )
Sommerferie 2019!
Barnehagen vil holde feriestengt i uke 28,29,30 og 31. Første barnehagedag etter ferien er tirsdag 06.08.2019. ( planleggingsdag 05.08) 

 

 

 


( 06/05/2019 )
Planleggingsdag 6 august

Minner igjen om planleggingsdag mandag 6 august. Vi ses tirsdag 7 august. Velkommen til nytt barnehageår for store og små:-) 


( 05/08/2018 )
Fotografering

Det blir fotografering i barnehagen fredag 22 juni kl 09.00.  


( 03/05/2018 )
godt nyttår alle sammen!

Riktig godt nyttår til dere alle sammmen:-)

Nå er halvårsplan for kommende halvår lagt ut, samt månedsplan for januar. Det er en del viktige datoer og merke seg. Spesielt i mai/juni.  

Planleggingsdager dette halvåret er 2 januar, 23 februar og 11 mai. Barnehagen  er da stengt.

Ellers følger vi normale åpningstider, utenom i påsken, hvor dere får utdelt påmeldingsskjema. Åpningstider og personal settes opp ifht påmeldingene. Minner om at onsdag før skjærtorsdag ( 28/3) stenger vi kl 12.  Siste dag før sommerferien er  fredag 6/7-18, og vi holder stengt i 4 uker. Vi åpner igjen tirsdag 7/8-18. 

 - personalet -


( 04/01/2018 )
PLANLEGGINGSDAG!

HEI HEI!

 MINNER OM PLANLEGGINGSDAG DEN 2.JANUAR HER I BARNEHAGEN. DET ER DA STENGT! SEES IGJEN DEN 3.JANUAR 2018  

 


( 22/12/2017 )
foreldreundersøkelse om mobbing i barnehager

 

Med bakgrunn i forskningsprosjektet «Hele barnet- hele løpet» mobbing i barnehagen, ønskes det i enda større grad  å kartlegge  hva foreldre tenker omkring mobbing i barnehagen.

 

Det er svært viktig at vi får mer kunnskap om mobbing i barnehagen. Vi oppfordrer derfor alle foreldre i den enkelte barnehage til å sette av 10 minutter til å svare på vedlagte spørreundersøkelse.

Vi trenger all den hjelp vi kan få, for å finne mer ut av hvordan vi sammen  kan bidra til at ethvert barn i barnehagen opplever å være en betydningsfull person i fellesskapet.

Forskning viser at 8-12 % av barn i barnehagen bli mobbet.

 

I barnehagens rammeplan (s.23) står følgende:

Personalet skal:

Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldig samspillsmønstre.

 

Forskerne i dette arbeidet er :

Bobo Kovac (UIA)

Davis Lansing Cameron (UIA)

 

Disse forskerne jobber sammen med Ingrid Lund (UIA),Anne Helgeland (a-bup,Sørlandets sykehus) og undertegnede,  knyttet opp mot temaet: Mobbing i barnehagen.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli knyttet opp mot kommunenivå i 3 ulike kommuner, ikke opp mot enkeltbarnehager.

Dette arbeidet  styres av forskerne ved UIA.

 

 

For å delta i undersøkelsen må du gå inn via lenken under. Klikk på «neste» nederst på siden for å komme videre i skjemaet. Det er dessverre ikke mulig å forlate skjemaet for så å komme tilbake på et senere tidspunkt uten å måtte starte på nytt. Husk å trykke på «AVSLUTT»når du er ferdig med å svare.

 

 

 


TUSEN TAKK FOR HJELPEN!!

Vi håper på en høy svarprosent!

 

 

Svarfrist: 24.november.

 mvh Marianne Godtfredsen

 

 

http://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=ZX523L5CC29N

 


( 19/11/2017 )
sommerferie 2018

Barnehagen holder stengt uke 28,29,30 og 31. samme som SFO.


( 16/11/2017 )
FORELDREMØTE

MINNER OM FORELDREMØTE I BARNEHAGEN HER I MORGEN.VI OPPFORDRER ALLE TIL Å KOMME :) KL 18.00- 19.30

HILSEN PERSONALET 


( 18/09/2017 )
velkommen

Velkommen til nytt barnehageår tirsdag 8 august for store og små. Vi håper dere alle har hatt en fin sommer. I august vil vi ha mye fokus på å bli kjent, skape trygghet og gode rutiner. vi vil tilbringe mye tid ute og på gården sammen med dyrene våre. Plan for august er lagt ut på nett. Nye barn har fått endel papirer til utfylling som vi ønsker i retur. Veldig fint om alle barna ( de som ikke har levert) kan ta med 3-5 bilder av seg selv og familien. Dette skal vi ramme inn på hvert enkelt barn og henge opp i barnehagen. Halvårsplan vil dere få utdelt på fredag. 

Er det noe dere lurer på er det bare å ta kontakt. 

mvh personalet 


( 07/08/2017 )
Velkommen

Velkommen til nytt barnehageår
Mandag 7.8 er det planleggingsdag, men tirsdag 8.8 er vi i gang som vanlig.
Vi gleder oss til å treffe dere alle sammen
Hilsen personalet

 


( 04/08/2017 )
planleggingsdag 24/2-17

Vil minne om planleggingsdag 24 februar 2017. Barnehagen er da stengt.


( 02/02/2017 )
Planleggingsdag 2/1
Minner om planleggingsdag mandag 2/1. Barnehagener da stengt. Vi ses tirsdag 3/1-17:)
( 01/01/2017 )
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!!
Vi ønsker å takke dere alle for et flott og innholdsrikt barnehageår. Må dere alle få en flott julehøytid og et godt nytt år! Vi i barnehagen takker for godt foreldresamarbeid og ser frem til et nytt år med nye muligheter i 2017. Juleklem fra alle som jobber i barnehagen 😊🎄🎅🏻
( 25/12/2016 )
Film: Farlig parkeringsplass
Trygg Trafikk har laget denne nyttige filmen om trafikksikkerhet på parkeringsplassen. Les mer
( 17/11/2016 )
velkommen til nytt barnehageår:-)

Hei og velkommen til nytt barnehageår for store og små. Vi håper dere har hatt en fantastisk sommer. Vi gleder oss til å se dere alle sammen. månedsplan for august er lagt ut. Vi starter litt rolig de to første ukene, og har fokus på å bli kjent med nye barn ,trygghet,  komme inn i gode rutiner osv. Nye barn har fått en del papirer til utfylling og "gamle" barn har også fått noen vi ønsker å få i retur for oppdatering. Halvårsplan vil bli utdelt på fredag. og er det noe dere lurer på er det bare å spørre:-) vi ses:-) 

 


( 08/08/2016 )
GOD SOMMER!

Hei og hå!

Da er tiden kommet for å ønske dere alle en riktig god sommer

Siste dag før ferien er fredag 8.juli og barnehagen åpner igjen tirsdag 9.august.

Takk for flott foreldresamarbeid med dere foreldre som har barn som skal begynne på skolen! 

 

GOD SOMMER!  


( 27/06/2016 )
BARNEHAGEDAGEN 1. MARS

 

Barnehagedagen 2016: Les høyt for oss!
Barnehagedagen markeres 1. mars 2016.
Med slagordet «Les høyt for oss!» handler det denne gangen om barnehagenes arbeid med å sikre barn en god språkutvikling med særlig vekt på å lese høyt for og med barna. 
Vi ønsker foreldre, søsken og andre dere har lyst å ha med til ettermiddagskaffe mellom kl. 14-16 denne dagen:)
 

 VELKOMMEN TIL OSS

 

Les høyt for oss! Barnehagedagen 2016. – Rakkerungan ...

 


( 28/02/2016 )
Mars

Marsplan er nå lagt ut. Gudstjeneste i hånes kirke er satt til fredag 18 mars, men vi har fått beskjed om at den kanskje blir byttet til torsdag 17 mars. Vi gir beskjed så fort vi vet. I tilfellet blir påskefrokost og kirka byttet om på dagene :)


( 28/02/2016 )
PLANLEGGINGSDAG!

Hei og hå!

Velkommen tilbake til et nytt år :) Vi håper dere alle har hatt en fin og koselig høytid, og ser frem til å se dere alle sammen igjen!

Til info er barnehagen stengt 26.februar 2016, pga. planleggingsdag. Halvårsplan blir snart delt ut til dere.

Hilsen personalet i barnehagen


( 08/02/2016 )
Foreldrerepresentanter 2015/2016

SÅ bra med så bra oppmøte i går på foreldremøte. Utrolig nyttig med påfyll og oppfriskning av førstehjelp! Takk til Vigdis (mor til Johanna) som sa seg villig til et nytt år som foreldrerepresentant. Ina (mor til Fredrik) er ny foreldrerepresentant for dette barnehageåret. Ta kontakt med de om det skulle være noe, mail adressen ligger ute på hjemmesiden :)


( 07/10/2015 )
Nytt barnehageår 2015/2016

Hei og velkommen til nytt barnehageår :)

Barnegruppen består per dags dato av 21 barn. Personalet i barnehagen er Silje (styrer), Malene (pedagogisk leder), Solveig (Fagarbeider), Inger Lise (assistent), Linn (assistent, ny fra august), Jannicke (assistent), Steffen (vikar). Vi ser frem til å se dere alle sammen igjen, samt bli kjent med nye barn og foreldre. I oppstarten vil vi ha fokus på å skape trygge rammer og rutiner. Vi er en gårds og naturbarnehage som bruker området i og rundt barnehagen aktivt. Det er derfor viktig med godt tøy, regntøy og støvler som gjør barna rustet for en aktiv barnehagehverdag. Ønsker dere kontakt med barnehagen kan dere ringe på nr. 380 48 212. Silje og Malene er tilgjengelige på mobil/SMS om det skulle være noe. Men før 09.30 bruk barnehagens telefon nummer :)

VELKOMMEN TIL DERE ALLE 

 


( 03/08/2015 )
GOD PÅSKE!

Da var tiden kommet for å ønske dere alle en fantastisk god påske. Vi får satse på et deilig påskevær. For dere som tar helt påskeferie, ses igjen tirsdag 7/4

 

Hilsen oss som jobber med deres skjønne håpefulle  


( 26/03/2015 )
BHG STENGT!

Vi vil bare mine dere på at bhg holder stengt kommende fredag, 7.november grunnet planleggingsdag! 


( 02/11/2014 )
FORELDREMØTE TIL VÅREN

På SU-møte (samarbeidsutvalgsmøte) med personalet og foreldrerepresentanter, snakket vi om foreldremøte til våren. Tidligere har vi enten hatt foredragsholder eller tatt opp ulike temaer. Spørsmålet er om det er temaer eller noe spesielt dere foreldre ønsker. Tenk litt på det og gi beskjed til foreldrerepresentantene, mor til Elias og Jacob eller Vigdis mor til Erling og Johanna :) 


( 02/11/2014 )
Hilsen i fra oss :D
Vi som jobber i barnehagen og med deres skjønne håpefulle hver dag, vil få ønske dere alle en deilig sommer :D ☀️Vi åpner igjen tirsdag 5.august! GOD SOMMER!!!

( 02/11/2014 )
App’er som pedagogiske hjelpemiddel- del 4
Det finnes mange finer apper som bidrar til kreativ stimulering og utfoldelse Les mer
( 01/06/2014 )
PLANLEGGINGSDAG!

 Hei og hå! Vi minner om at barnehagen holder STENGT fredag 2.mai grunnet planleggingsdag!

 Sommerferien vil i år bli på samme tidspunkt som SFO, altså fra og med mandag 7.juli til og med 4.august (planleggingsdag). Tirsdag 5.august er derfor første dag etter sommerferien 

 


( 24/04/2014 )
FREDAG 7.MARS!

Vi vil bare få minne dere om at barnehagen holder STENGT fredag 7.mars grunnet planleggingsdag!

Det er fortsatt en del som ikke har betalt tur og festkasse, dette må gjøres fortløpende!

Hilsen personalet i barnehagen

 

 

 

 


( 01/03/2014 )
PLANLEGGINGSDAG

VI ØNSKER Å MINNE DERE PÅ AT TORSDAG 2.JANUAR, HOLDER BARNEHAGEN STENGT GRUNNET PLANLEGGINGSDAG. FØRSTE DAG I 2014 ER DERFOR FREDAG 3.JANUAR.

MED ØNSKE OM ET GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE FRA OSS I BARNEHAGEN PÅ TIMENES

 

 


( 30/12/2013 )
BESTEFORELDRELAGEDAG

FREDAG 6 DESEMBER KL.09.30- ca 11.30 skal vi ha vår tradisjonelle BESTEFORELDRELAGEDAG :)
Vi rigger til med langbord og julepynt :) Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, og for de som ikke har besteforeldre tilgjengelig, så kan andre som står barnet nært gjerne komme :)
Etter lagedagen serverer vi pølser og brus  til alle sammen :)

VELKOMMEN TIL DENNE KOSELIGE DAGEN


( 28/11/2013 )
JULEFROKOST

FREDAG 20 DESEMBER er det julefrokost for foreldre og søsken :)
Tidspunkt er ved levering mellom 07.30-09.30 :)
Vi håper alle her tar seg tid til en koselig tradisjon :) Vi serverer frokost med rundstykker og deilig pålegg :)


VELKOMMEN


( 28/11/2013 )
JULEFEST

Julefesten i år blir TORSDAG 12 DESEMBER KL. 17-18.30 ca.
Vi møtes som vanlig på låven ved gården  
Her skal vi feire Lucia og barna skal ha sin framføring
Etter dette blir det nissegrøt til store og små
Vi avslutter ved barnehagen hvor vi går rundt juletreet, og kanskje kommer nissen på besøk i år også
Vi ønsker foreldre og søsken velkommen


( 28/11/2013 )
MINNER OM!!!

Hei alle sammen!

Vil bare minne dere på foreldremøte i morgen, torsdag 12. september kl. 1900 :)

Fint å se at så mange har skrevet seg på allerede!

Minner også om beskjed dersom barna skal ha fri i høstferien, se lapp på døra. FRIST 20/9

Tur og festkasse har også FRIST 20/9 :)

Hilsen alle oss i barnehagen!  

 

 


( 11/09/2013 )
GOD SOMMER!


VI I BARNEHAGEN VIL BARE FÅ ØNSKE DERE ALLE EN FANTASTISK FIN SOMMER :) KOS DERE MASSE OG NYT DAGENE! SÅ SEES VI IGJEN TIRSDAG 6. AUGUST. GOD SOMMER! :)

 

                                                                       


( 15/07/2013 )
NYTT FØLL :D

Her er det nye føllet som kom til verden sent på kvelden samme dag som sommerfesten. Her er mor og barn ute på ridebanen for første gang :) Vi har allerede vært flere ganger borte for å si hei! God helg alle sammen!!! :) 

 

 


( 07/06/2013 )
SOMMERFEST:)

Hei og hå! Minner om Sommerfest i morgen fra kl. 17.00. Ta med godt humør, stoler, grillmat og drikke. Har dere en kulegrill stående så ta gjerne med denne :) Vi får ta soldansen og satse på nydelig vær. Håper så mange som mulig har anledning til å komme. Hilsen personalet i barnehagen :)

 


( 05/06/2013 )
MINNER OM!

Hei hei! Vi ønsker bare å minne om at barnehagen holder stengt onsdag 1. mai grunnet offentlig høytidsdag. Barnehagen holder også stengt 9.mai grunnet Kristi himmelfartsdag, samt 10.mai grunnet planleggingsdag. Ta kontakt om det skulle være noe :) 


( 27/04/2013 )
BARNEHAGEDAGEN 2013!

Minner om at dere er hjertelig velkommen til å feire barnehagedagen 2013 med oss 12.mars fra kl. 14.00 og utover til ca kl. 16.00 :) Vi byr på enkel foreldrekaffe med vaffler. 

 Tema for årets Barnehagedag er kvalitet og bemanning. En god barnehage trenger både et godt kvalifisert personale og nok personale. Utdanningsforbundet, Fagforbundet og FUB mener at barnehagen må sikres en bemanningsnorm og flere førskolelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Og vi mener flertallet av de ansatte må ha slik kompetanse :)

 Håper vi sees!

Hilsen personalet i barnehagen :)  

 


( 11/03/2013 )
FLIK!

Samtlige barnehager og skoler går en spennende tid i møte. I oktober går startskuddet for Kristiansand kommunes store satsing på prosjektet FLiK som skal jobbes med frem mot 2015. FLiK er en forkortelse for Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand. Områdene det skal satses på er språk og lek med fokus på å heve kompetansen knyttet til læringsmiljøet. Et læringsmiljø handler i korte trekk om de ytre faktorene som bidrar til erfaring og læring hos barna. Det er et unikt prosjekt da det både omhandler barnehage og skole. Med Flik skal det jobbes mer systematisk med å skape trygge og inkluderende læringsmiljøer, og man ønsker nå å se barns utvikling fra barnehage til skole. Prosjektets mål er økt faglig og sosialt utbytte, økt trivsel og sosial tilhørighet. Bakgrunnen for satsingen er revisjonsrapportene om mobbing og spesialundervisning i Kristiansand-skolen.

Som en del av prosjektet skal det gjennomføres en spørreundersøkelse ved alle barnehager i Kristiansand kommune.Det er barn født i 2007 og 2008, deres foresatte og alle ansatte i barnehagen som har fått invitasjon til å delta i denne første undersøkelsen. Resultatet fra de ulike spørreskjemaundersøkelsene kan danne utgangspunkt for videre arbeid i den enkelte barnehage. Takk til dere som tar dere tid til å svare!

(Link til FVNs artikkel om FLiK: http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/Tung-satsing-pa-15000-barn-2360870.html ) 

 

Dette blir spennende og lærerikt :) 


 


( 30/04/2013 )
NB! VIKTIG ENDRING AV DATO
Viktig at dere får med dere endring av dato for planleggingsdag:1.mars ENDRES til 22.2!!!!!!! Dette er siste dag i vinterferien for skolen,så vi håper dette kan være en fordel for dere. Hilsen oss i barnehagen :-)
( 08/01/2013 )
HUSK HUSK!

Minner om at barnehagen holder STENGT onsdag 2. januar grunnet planleggingsdag. Vi gleder oss til å treffe dere 3.januar. Hilsen personalet :) 


( 30/12/2012 )
Vi har våknet nissen på låven!

Da var fjøsnissen på Timenes våknet for i år. Han var fryktelig trøtt men ble svært så glad da han så alle de skjønne barna, ja til og med noen med nisseluer :) Han fikk servert grøt og vi sang "På låven sitter nissen". Alle barna tror de har vært snille i år, og håper på julegaver under juletreet på julaften! Før han fikk var det noen av barna som ville gi nissen en klem. Tusen takk Nissen, håper du kommer på låvefesten til torsdag. Den begynner kl. 17.00 om du har tid!!!!

Ellers HUSK å levere barna innen kl. 09.00 da vi skal i KIRKA! Ta gjerne med en gave også (merket med kjønn og passende alder), om det er noe dere ikke lenger passer eller bruker, andre kan ha stor nytte av det! Barna leverer gavene til stallen i kirka under gudstjenesten. 

 

 

 

 


( 11/12/2012 )
Velkommen!

Velkommen til et nytt barnehageår i Timenes Gårds- og Naturbarnehage.
Som dere sikkert har sett har vi fått litt forandringer i personalet. Veronika og Malene har delt pedagogisk ansvar i en 100% stilling. Vi er begge nyutdannet med ulike fordypningsemner.

Det vil bli foretatt endringer på hjemmesiden, så den kan derfor oppfattes som litt rotete frem til den er ferdig :)

Vi gleder oss veldig til å ta fatt på jobben og bli bedre kjent med store og små :-)

 

Praktiske beskjeder:

- Fint hvis dere gir beskjed om barnet ikke kommer innen 9.30, grunnet turer eller pedagogiske opplegg.

- Husk å merk alt tøy

- Greit for barnet å ha en drikkeflaske som ligger i barnehagen

- Det blir laget en månedsplan for hver måned som vi legger på nettsida og henges på døra

 

Hilsen Veronika, Malene og resten av staben i barnehagen :)

 


( 12/08/2012 )
Hilsen fra Gunn Karin

Ønsker STORE og små en fantastisk flott sommerferie, ta godt vare på hverandre<3

Vil også takke alle og enhver for en flott tid jeg har hatt i løpet av mine 13 år her i barnehagen. Noen av dere har jeg hatt hele barneflokken til, andre har jeg kjent i ett år. Alle kommer jeg til å savne mye :) Så nå skal jeg nyyyde mine siste to uker på jobb!!!

Gode klemmer fra Gunn karin


( 12/08/2012 )
 
 Logg inn for å se alt innhold:
 
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer

 
 Barnehagenyheter
 
Kjære Torbjørn: Er ikke det vi gjør godt nok? 08/07
Vi har gjort leksa vår! 08/07
Unni Bleken: – Vi trenger ikke bedre barn 08/07
«Et godt lekemiljø er usynlig i den nye stortingsmeldingen om barnehager» 08/07
Gi barnehageungane leik og varme! 08/07
Se flere nyheter
 
 Ansatte:
 
Silje Frøysland
Styrer 100 %
(se info) (send epost)
Trine og Jan Erik Isaksen
Eier
(se info) (send epost)
Malene Eftestøl
Pedagogisk leder 100%
(se info) (send epost)
Solveig Schia
Fagarbeider 70%
(se info)
Linn Frøysland
Fagarbeider 100%
(se info)
Inger Lise Haugland
60% assistent
(se info)
Brit Stensland
Assistent 20 % og vikar
(se info)